Varukorg

Din varukorg är tom

  1. Framsida
  2. Instruktioner
  3. Spetsstickad damkofta Novita 7 Bröder
Spetsstickad damkofta Novita 7 Bröder Example 1Spetsstickad damkofta Novita 7 Bröder Example 1
Avancerad

Spetsstickad damkofta Novita 7 Bröder

Lång stickad kofta i Novita 7 Bröder garn med ett rytmiskt spetsmönster.'Coatigan' är en nyhet för säsongen, en riktig måste ha kofta. Ordet bildas av de engelska orden coat (kappa) ja cardigan (stickad kofta).

Storlek(ar)

XS/S(M/L)XL/XXL

Garnåtgång

Novita 7 Bröder 850(900)950 g

Stickor och övriga tillbehör

Stickor Novita nr 4½ eller enligt handlag Tillbehör: 6 knappar

Designer

Susanna Mertsalmi

Färdiga mått

omkrets 96(112)126 cm
längd 96(101)106 cm
ärmens innerlängd 47(48)49 cm

Sticktekniker:
Spetsstickning:
sticka enligt diagrammet och beskrivningen.
Resårstickning:
sticka *1 rm, 1 am*

Bakstycke

Lägg upp 91(103)115 m. Sticka på avigsidan 1 kantmaska rät, 89(101)113 am och 1 kantmaska rät.

Börja med spetsstickning från varv 1 i diagram I: sticka 1 kantmaska avig, sticka zon A (= 1 m), *zon B 6(7)8 gånger [= 12(14)16 m], zon C (= 3 m), zon D 6(7)8 gånger [= 12(14)16 m], zon E (= 3 m)*, upprepa *-* ännu en gång, sticka zon B 6(7)8 gånger [= 12(14)16 m], zon C (= 3 m), zon D 6(7)8 gånger [= 12(14)16 m], zon F (= 1 m) och 1 kantmaska avig. **Sticka varv 1-4 totalt 7(7)8 gånger, sticka varv 5-6, sticka varv 7-10 totalt 7(7)8 gånger och sticka varv 11-12**. Upprepa **-** i hela stycket.

När arbetet mäter 62(63)64 cm och du har avslutat ett rätvarv minska 2 m i båda sidorna: sticka på avigsidan 1 rm, sticka 3 am ihop och när det finns 4 m kvar på varvet sticka 3 am ihop och 1 rm. Upprepa minskningarna ännu 2 gånger med 4 cm mellanrum = 79(91)103 m.

När arbetet mäter 77(80)83 cm maska av för ärmhål i båda sidorna på vartannat varv 1x4(6)8 m, 2(2)3x2 m och 1x1 m = 61(69)73 m.

När ärmhålet mäter 17(19)21 cm maska av för halsringning 27(27)27 m mitt bak stadigt och sticka var sida om halsringningen för sig. Sticka 2 cm rätstickning och maska av de resterande 17(21)23 m för axel.

Sticka andra sidan om halsringningen lika.

Vänster framstycke

Lägg upp 53(59)65 m. Sticka på avigsidan 1 am, 1 rm, 1 am, 1 rm, 48(54)60 aviga och 1 kantmaska rät.

Börja med spetsstickning från varv 1 i diagram II: sticka 1 kantmaska avig, sticka zon A (= 1 m), zon B 6(7)8 gånger [= 12(14)16 m], zon C (= 3 m), zon D 6(7)8 gånger [= 12(14)16 m], zon E (= 3 m), zon B 8(9)10 gånger [= 16(18)20 m], zon G (= 1 m), 1 am, 1 rm, 1 am och 1 rm. Sticka i framkanten (= vänster sida) resårstickning på 4 m och sticka vid spetsstickning *varv 1-4 totalt 7(7)8 gånger, sticka varv 5-6, sticka varv 7-10 totalt 7(7)8 gånger och sticka varv 11-12*. Upprepa *-* i hela stycket.

OBS! Lämna 2 varv ostickade vid resårstickningen i framkanten med ca 5 cm mellanrum (sticka rätvarvet tills det finns 4 m kvar i framkanten, vänd arbetet och sticka avigvarvet). På detta sätt blir kanten inte för lös.

När arbetet mäter 62(63)64 cm och du har avslutat ett rätvarv minska 2 m i höger sida: sticka avigsidan tills det finns 4 m kvar på varvet, sticka 3 am ihop och 1 rm. Upprepa minskningen ännu 2 gånger med 4 cm mellanrum = 47(53)59 m.

När arbetet mäter 77(80)83 cm maska av för ärmhål i höger sida på vartannat varv 1x4(6)8 m, 2(2)3x2 m och 1x1 m = 38(42)44 m.

När ärmhålet mäter 6(7)7 cm sticka rätvarvet tills det finns 12 m kvar, sticka 8 rm och resårstickning på 4 m. Sticka resårstickning på 4 m i framkanten, rätstickning på 8 m och fortsätt med spetsstickning ännu 2 varv på de övriga m. Maska av 11 m i framkanten i början av nästa avigvarv och fortsätt med spetsstickning inom kantmaskorna = 27(31)33 m.

När ärmhålet mäter 17(19)21 cm fortsätt med spetsstickning på 10 m i framkanten och sticka 2 cm rätstickning på 17(21)23 m i vid axeln. Maska av 17(21)23 m för axel och fortsätt med spetsstickning på 10 m hälften av bredden på bakstyckets halsringning genom att sträcka ut kanten något. Maska av de resterande m.

Markera för knappar i framkanten så att den översta hamnar 7 cm nedanför ärmhålets början och de resterande 5 med ca 10 cm mellanrum under varandra.

Höger framstycke

Lägg upp 53(59)65 m. Sticka 1 rm på avigsidan, 48(54)60 am, 1 rm, 1 am, 1 rm och 1 am. Börja med spetsstickning från varv 1 i diagram III: 1 rm, 1 am, 1 rm och 1 am, sticka zon H (= 1 m), zon D 8(9)10 gånger [= 16(18)20 m], zon E (= 3 m), zon B 6(7)8 gånger [= 12(14)16 m], zon C (= 3 m), zon D 6(7)8 gånger [= 12(14)16 m], zon F (= 1 m) och sticka 1 kantmaska avig. Sticka i framkanten (= höger sida) resårstickning på 4 m och sticka vid spetsstickning *varv 1-4 totalt 7(7)8 gånger, sticka varv 5-6, sticka varv 7-10 totalt 7(7)8 gånger och sticka varv 11-12*. Upprepa *-* i hela stycket.

OBS! Lämna 2 varv ostickade vid resårstickningen i framkanten med ca 5 cm mellanrum (sticka rätvarvet tills det finns 4 m kvar i framkanten, vänd arbetet och sticka avigvarvet). På detta sätt blir kanten inte för lös. Gör knapphål vid markeringarna: sticka 2 m från framkanten, gör en överdragshoptagning, gör ett omslag och sticka hela varvet ut.

När arbetet mäter 62(63)64 cm och du har avslutat ett rätvarv minska 2 m i vänster sida: sticka avigsidan tills det finns 1 rm kvar på varvet, sticka 3 am ihop och sticka hela varvet ut. Upprepa minskningen ännu 2 gånger med 4 cm mellanrum = 47(53)59 m.

När arbetet mäter 77(80)83 cm maska av för ärmhål i vänster sida på vartannat varv 1x4(6)8 m, 2(2)3x2 m och 1x1 m = 38(42)44 m.

När ärmhålet mäter 6(7)7 cm sticka resårstickning på 4 m, sticka 8 rm och sticka hela varvet ut. Sticka resårstickning på 4 m i framkanten, rätstickning på 8 m och fortsätt med spetsstickning ännu 2 varv på de övriga m. Maska av 11 m i framkanten i början av nästa rätvarv och fortsätt med spetsstickning inom kantmaskorna = 27(31)33 m.

När ärmhålet mäter 17(19)21 cm fortsätt med spetsstickning på 10 m i framkanten och sticka 2 cm rätstickning på 17(21)23 m i vid axeln.

Maska av 17(21)23 m för axel och fortsätt med spetsstickning på 10 m hälften av bredden på bakstyckets halsringning genom att sträcka ut kanten något. Maska av de resterande m.

Ärmar

Lägg upp 39(43)47 m. Sticka på avigsidan 1 kantmaska rät, 37(41)45 am och 1 kantmaska rät.

Börja med spetsstickning från varv 1 i diagram IV: sticka 1 kantmaska avig, sticka zon A (= 1 m), zon B 8(9)10 gånger [= 16(18)20 m], zon C (= 3 m), zon D 8(9)10 gånger [= 16(18)20 m], zon F (= 1 m) och 1 kantmaska avig. *Sticka varv 1-4 totalt 7(7)8 gånger, sticka varv 5-6, sticka varv 7-10 totalt 7(7)8 gånger och sticka varv 11-12*. Upprepa *-* i hela stycket.

När arbetet mäter 14 cm öka 1 m i båda sidorna. Upprepa ökningarna ännu 5 gånger med 4 cm mellanrum = 51(55)59 m. Upprepa zon B vid de ökade m i höger sida och zon D i vänster sida.

När arbetet mäter 47(48)49 cm maska av 1x4(6)6 m i båda sidorna. Fortsätt med minskningar som vanligt vid spetsstickning och hoppa alltid över omslaget närmast kanten i båda sidorna. På så sätt minskas båda sidorna med 1 m på vartannat varv.

När det finns 3 m kvar maska av.

Sticka den andra ärmen lika.

Montering

Lägg ut delarna på ett jämnt underlag med avigsidan upp, fukta genom att spreja och låt torka.

Sy axelsömmarna. Sy ihop mittsömmen på halsringningens kant och fäst kanten vid bakstyckets halsringning.

Krage: Plocka upp totalt 89(93)97 m på avigsidan vid de lodräta partierna runt framstyckenas halsringning och runt bakstyckets halsringning. Börja med spetsstickning från varv 1i diagram IV: sticka 2 rm, zon A (= 1 m), zon B 20(21)22 gånger [= 40(42)44 m], zon C (= 3 m), zon D 20(21)22 gånger [= 40(42)44 m], zon F (= 1 m) och 2 rm. Sticka 2 m rätstickning i båda sidorna och upprepa varv 1-4 i diagrammet totalt 3 gånger vid spetsstickning. Sticka 2 varv rätstickning på alla m och maska av.

Sy ärmsömmarna och sidosömmarna. Sy fast ärmarna i ärmhålen.

Ficka: Lägg upp 31 m, sticka 4 varv rätstickning och 1 varv am på avigsidan. Börja med spetsstickning från varv 1 i diagram IV: sticka 1 kantmassa avig, zon A (= 1 m), zon B 6 gånger (= 12 m), zon C (= 3 m), zon D 6 gånger (= 12 m), zon F (= 1 m) och 1 kantmaska avig. Upprepa varv 1-4 tills fickan mäter 17 cm. Maska av. Sticka den andra fickan lika.

Sy fast fickorna i framstycket ca 11(12)13 cm från framkanten och 35(36)37 cm från ärmhålets nederkant.

Sy fast knapparna.

Liknande mönster

Se allt
Fragment – koftan

Fragment – koftan

Fäste – koftan

Fäste – koftan

Ögonkast – koftan

Ögonkast – koftan

Laurina – koftan

Laurina – koftan

Please select your shipping country to display the correct pricing and available shipping methods.

Finland EUR €
Sweden SEK
EU EUR €