MÅNADENS GARN: NOVITA AURA-20 %

Varukorg

Din varukorg är tom

  1. Framsida
  2. Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

SEKRETESSPOLICY

*Registrerings- och integritetspolicy i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (EU 2016/679)

1. Registrator

NOVITA OY

Fabriksgatan 27-29 A

00150 Helsingfors

Personnummer: 0112428-3

2. Kontaktinformation

Om du har en förfrågan, anmälan eller annan fråga relaterad till behandlingen av personuppgifter kan du kontakta vår kundtjänst på följande sätt:

Via e-post till support (@) novita.fi

Med kontaktformuläret för kundtjänst

3. Registrets namn

Kundregister

4. Syfte och motivering med personuppgiftsbehandling

Syftet med att behandla personuppgifterna i registret är att tillhandahålla Novitas tjänster till sina kunder. Personuppgifter kan behandlas inom de gränser som EU:s dataskyddsförordning och personuppgiftslagen tillåter för att hantera, hantera, utveckla och analysera en relation baserad på kund- och faktakoppling (inklusive riktad service, kommunikation, marknadsföring, undersökning, statistik och annat liknande åtgärder och nödvändiga autentiserings- och informationssäkerhetsåtgärder), samt hantering av eventuella skyldigheter enligt lagen. Dessutom kan Novita använda personuppgifter för att rikta försäljning och marknadsföring på ett individualiserat sätt, eller för annan digital marknadsföring.

Behandlingen av personuppgifter baseras på godkännandet av behandlingen av personuppgifter för användaren (registrerad) av onlinetjänsten. Om godkännande ännu inte erhållits från en användare är behandlingen motiverad eftersom användaren av onlinetjänsten frivilligt har lämnat personuppgifter för att kunna använda Novitas tjänster. I övrigt grundar sig behandlingen av personuppgifter på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse.

5. Datainnehåll i registret

Registret innehåller personuppgifter som angivits av kunden, samt uppgifter som skapats på kundens begäran eller samtycke i tjänsten. Som registrerad användare av tjänsten behandlas vanligtvis följande personuppgifter:

E-postadress

Användarens profilbild

Fullständiga namn

Kort personlig beskrivningstext

Födelsedatum

Telefonnummer

Systemet lägger till identifieringskoder för användaren, samt information om användarens samtycke att behandla dennes personuppgifter. Systemet behandlar även länkar till användarens sociala mediekonton på användarens begäran.

Alla behandlade personuppgifter, motiveringar för deras behandling, lagringsplats, lagringstid, omfördelning, behandlingsrättigheter och behandlingsgodkännanden finns i bilagan som kan begäras av Novitas kontaktperson som nämns i avsnitt 2. ovan.

6. Regelbundna överföringar av information

Information kan lämnas över till Novitas tjänsteleverantörer för att lagra och underhålla information, inkassera betalningar eller utföra tjänster som kunden beställt. Uppgifter kan också lämnas ut till myndigheter för att fullgöra lagstadgade skyldigheter eller om myndigheten begär information. Dessutom, i samband med förbättring eller reparation av tjänsten, kan experter som omfattas av underhållsavtalet och tystnadsplikten tillfrågas om hjälp, i vilket fall de kommer att ges tillgång till kundinformationen för tjänsten vid behov. En kopia av tjänsten kan göras inklusive tjänsteanvändarnas personuppgifter för kvalitetssäkringsskäl för utvecklings- och underhållsändamål.

7. Dataöverföring utanför EU eller EES

Information överförs inte utanför EU eller EES. När du använder till exempel Facebook-pixeln eller Google-typsnitten är det möjligt att data hamnar i tredjeländer. I dessa avseenden hänvisar Novita Oy till EU:s dataskyddsförordning (2016/679), artiklarna 45, 47, 46.2 och 49. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679#d1e4207-1-1

8. Principer för registerskydd

Registret förs inte som pappersutskrift utan kunduppgifterna lagras elektroniskt antingen i Novitas eller dess tjänsteleverantörers datorsalar. Kundregistret behandlas konfidentiellt. Tillgången till kundregistret är begränsad så att registret endast används av Novita-anställda och underleverantörer som är bundna av sekretessavtal och vars arbetsuppgifter kräver användning av registret.

Registret skyddas från utomstående på ett ändamålsenligt, datasäkert sätt med brandväggar och andra tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Observera dock att ingen tjänst som erbjuds via internet är helt säker.

9. Den registrerades rättigheter

Novita garanterar registrerade användare alla rättigheter de har lagligt rätt till avseende behandlingen av deras personuppgifter. Dessa inkluderar i synnerhet rätten att få tillgång till information, rätten till insyn, rätten att få sina uppgifter rättade och överförda, rätten att få sina uppgifter raderade (att glömmas bort) och rätten att begränsa behandlingen.

Den registrerade personens rätt att få sina uppgifter raderade är inte undantagslös. Novita får inte radera uppgifter om dess behandling är nödvändig, till exempel för att uppfylla en lagstadgad skyldighet, för att verifiera en avtalsförpliktelse, för att möjliggöra riktad information om möjliga säkerhetsrisker eller på grund av annan liknande motivering. Novita behandlar dock inte aktivt personuppgifter om den registrerade nekar till det.

Om den registrerade vill använda de rättigheter som tillerkänns honom enligt lag måste den registrerade styrka sin identitet och lämna in sin begäran till Novita skriftligen. Kontaktuppgifterna framgår ovan i avsnitt 1. (Registrator). Den registrerade erkänner att om behandlingen av hans personuppgifter begränsas eller raderas helt, kommer det att begränsa tillhandahållandet av tjänster eller kan förhindra det helt.

10. Lagringsperiod för data

Kunddata lagras under kundrelationens varaktighet. Kunddata raderas när kunden i fråga inte har loggat in i onlinetjänsten på tre år. Om det är nödvändigt att lagra uppgifter för att uppfylla lagstadgade skyldigheter (t.ex. skyldigheter i samband med bokföring), är lagringstiden 10 år eller en annan period som uttryckligen föreskrivs i lag. Istället för radering kan Novita alternativt välja att anonymisera uppgifterna, i vilket fall vissa uppgifter, såsom innehåll som lagts in av användare i community-delen av onlinetjänsten, kommer att finnas kvar i tjänsten, men alla länkar till personen som är relaterade till uppgifterna kommer att raderas.

11. Ändringar

Novita utreder och utvärderar användningen av kunddata regelbundet som en del av sin affärsutveckling och eventuella förändringar i lagstiftningen. Novita har rätt att ensidigt ändra denna integritetspolicy genom att informera användaren i förväg på lämpligt sätt, eller genom att informera användaren vid inloggning i tjänsten eller inmatning av information i tjänsten. I detta fall kan Novita begära godkännande av nya användarvillkor.

12. Spårningstjänster och cookies

Denna webbplats använder cookies. Vi använder cookies för att anpassa innehållet och annonserna vi erbjuder, för att stödja funktioner i sociala medier och för att analysera våra besökssiffror. Dessutom delar vi information om hur du använder vår sida med våra sociala medier, reklam- och analyspartners. Våra partners kan kombinera denna information med annan information som du har lämnat till dem eller samlat in när du har använt deras tjänster.

Cookies är små textfiler som webbplatser kan använda för att göra användarupplevelsen mer effektiv.

Enligt lagen kan vi lagra cookies på din enhet om det är absolut viktigt för webbplatsens funktion. Vi behöver ditt samtycke för användningen av alla typer av cookies.

Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies sätts av tredjepartstjänster på vår webbplats.

Du kan ändra eller återkalla ditt samtycke på vår sida genom cookiemeddelandet.

Vi samarbetar med Microsoft Clarity och Microsoft Advertising för att ta reda på hur du använder och interagerar med vår webbplats genom beteendemätning, heatmaps och session replay för att förbättra och marknadsföra våra produkter/tjänster. Uppgifter om webbplatsanvändning samlas in med hjälp av första- och tredjepartscookies och annan spårningsteknik för att fastställa produkternas/tjänsternas popularitet och onlineaktivitet. Dessutom använder vi denna information för optimering av webbplatsen, bedrägeri-/säkerhetsändamål och reklam. Mer information om hur Microsoft samlar in och använder dina uppgifter finns i Microsofts sekretesspolicy.

Please select your shipping country to display the correct pricing and available shipping methods.

Finland EUR €
Sweden SEK
EU EUR €