SOMMARREAN HAR BÖRJAT
NORDIC SOCK BOX

Varukorg

Din varukorg är tom

  1. Framsida
  2. Instruktioner
  3. Krokade vantar med kiltumme
Krokade vantar med kiltumme Example 1Krokade vantar med kiltumme Example 2
Ambitiös

Krokade vantar med kiltumme

Vantarna, krokade i två olika Novita 7 Bröder garn, har en tät och varm om vävnad påminnande yta. Krokning är virkning fram och tillbaka där varje varv består av två skeden.

Storlek(ar)

dam(herr)

Garnåtgång

Novita 7 Bröder 100(100) g ljusgrått (047) och 7 Bröder Polkka 100(100) g lilamulti (870)

Stickor och övriga tillbehör

Kroknålar med en eller två krokar: Novita nr 5 eller enligt handlag

Designer

Minna Metsänen

Publicerad

Novita Lapaslehti 2014

(Avvecklad)

Färdiga mått

''

Masktäthet: 16 m = 10 cm

Krokning

Krokning är virkning fram och tillbaka. Då man krokar består 1 v av två skeden: i första skedet plockar man upp m i m på föreg v i det andra skedet maskar man av m på kroken en efter en. När man krokar i rundv, plockar man upp m på rätsidan av arb och maskar av på avigsidan. En krokad yta är tät och stadig, påminner om en vävd yta.

Vänster vante

Virka relativt löst med grått 32(36) lm för uppläggningen och slut till en ring med 1 smygmaska (sm). Markera sm med t ex en säkerhetsnål eller ett gem. Vänd kroknålen med en krok så att den spetsiga ändan pekar mot vänster.

1:a skedet: (upplockning av m från uppläggningen) börja plocka upp m från uppläggningen med grått. För in st i den första lm, ta garnet på st och dra genom, lämna m på st = 2 m på kroken. För in st i följ m och dra upp en m. Fortsätt på detta sätt tills det är ca 10 m på kroken (m utmed krokens halva längd).

2:a skedet: (avmaskning) vänd arb och skjut m till krokändan av kroken. Ta det mångfärgade Polka garnet med i arb, ta garnet på kroken och dra genom en m. Ta det mångfärgade garnet på nytt på kroken och dra nu genom 2 m. Fortsätt maska av på detta sätt tills det återstår 3 m på kroken (två grå och en mångfärgad). Vänd arb och plocka upp till m enl 1:a skedet. När det åter är tillräckligt många m på kroken, vänd arb och maska av enl 2:a skedet. När du kommer fram till den markerade m plocka upp 1 m i denna (den sista m på v). Fortsätt att kroka i spiral dvs gå direkt över till följ v.

3:e skedet: (upplockning av m i föreg v) plocka härefter upp nya m under den lodräta grå tråden (för in kroken från höger under garnet, ta garnet på kroken och dra fram en m).

Fortsätt med krokandet genom att upprepa skede 2 och 3 tills arb mäter ca 8(10) cm.

Påbörja ökningarna för tumkilen. Vik arb dubbelt så att uppläggningens garnända är i höger kant mittför vikningen. Markera 3:e och 4:e m från vänster vikning mot höger. Börja öka för kilen på vardera sidan om dessa två m.

1:a ökn: plocka upp m fram till markeringen. Öka 1 m genom att kroka en ny m genom den vågräta m, kroka de markerade m och öka 1 m lika som föreg. Tumkilen har nu 4 m.

Fortsätta kroka normalt och virka 1 mellan v (1 v = upplockning + avmaskning).

2:a ökn: plocka upp m fram till den första ökade m, 1 ökn, plocka kilens 4 m, 1 ökn. Tumkilen har nu 6 m. Fortsätta kroka normalt och virka 1 mellan v.

Fortsätt att öka på detta sätt vartannat v varvid kilen får 2 nya m på varje ökningsv. När tumkilen har 12 m (2 m i början av kilen + 10 ökade m) korka ännu 1 v efter de sista ökn. Plocka sedan upp m fram till början av tumkilen och maska av. På kroken återstår 1 månfärgad m. Virka med grått 2 lm. Hoppa över tumkilens 12 m och för in kroken under följande lodräta tråd och dra den genom m på kroken som en m. Fortsätt med upplockningen normalt. När du börja maska av, ta det multifärgade garnet på kroken och dra genom en m. Ta det multifärgade garnet på nytt på kroken och dra genom två m och fortsätt sedan med att maska av 2 m per gång. Mittför tumkilen blir en kort vågrät tråd. Fortsätt med att plocka upp och maska av normalt och när du följ gång kommer till tumöppningen plocka upp 1 m i vardera lm.

Fortsätt att kroka med alla m tills vanten når över pekfingret och mäter 10(12) cm från tumöppningen mätt.

Hoptagning: Markera först i vardera sidan av vanten 2 grå lodräta m t ex med ett gem så att det mellan markeringarna är samma antal m. Minska sedan på var sida om dessa markerade m genom att på varje v plocka upp 2 lodräta trådar till en m (plocka de markerade m normalt). Efterhand som arb minskar plocka upp färre m per gång. Minska tills det återstår 8 m. Maska av de sista m så att endast en grå m återstår. Kroka den grå tråden genom m. Plocka upp och maska av de resterande m så här: *kroka den grå tråden under en lodrät grå tråd och dra genom m på kroken*. upprepa *-* ytterl 7 ggr. Ta av garnet och dra genom m. Trä tråden genom de resterande m, dra till och fäst väl.

Tumme

Plocka med grått i tumöppningen upp (under de grå lodräta trådarna) totalt 17(19) m. Plocka upp och maska av alltid några m per gång. Plocka vid behov upp till m bakom tummen så att där inte uppstår något hål. Minska på följ v bort ev överloppsm genom att plocka två lodräta trådar ihop. Kroka i spiral dvs gå direkt över till följ v. Kroka 6(7) cm dvs upp till halva tumnageln. Kroka för hopt hela tiden ihop 2 lodräta trådar tills 8 m återstår. Plocka upp och maska av dessa resterande m lika som på vanten.

Kroka den andra vanten lika men åt motsatt håll dvs tumkilen i mottsatt sida.

Montering

Ånga lätt upp vantarna.

Liknande mönster

Se allt
Hygge-vantar med blommor

Hygge-vantar med blommor

Upplega – vantarna

Upplega – vantarna

Frogner – fingervantarna

Frogner – fingervantarna

En kärlekshistoria

En kärlekshistoria

Please select your shipping country to display the correct pricing and available shipping methods.

Finland EUR €
Sweden SEK
EU EUR €