SOMMARREAN HAR BÖRJAT
NORDIC SOCK BOX

Varukorg

Din varukorg är tom

  1. Framsida
  2. Stickskola
  3. Så här läser du stickningsmönster och -diagram

Så här läser du stickningsmönster och -diagram

Att läsa mönsterbeskrivningar är lite som att lära sig ett nytt språk, och diagrammen och bilderna kan kännas som att tolka karttecken. Så här kommer du igång.

Mönsterbeskrivningar skrivs logiskt från början till slut. Det är oftast en bra idé att sticka t.ex. olika delar i precis den ordning som de kommer i beskrivningen - det kan finnas goda skäl bakom.

Beroende på vad du stickar, kan mönsterbeskrivningen stå skriven en rad i taget, t.ex. så här:

Men beskrivningen kan också framskrida i större steg:

I det här exemplet ser vi också ett par andra saker: Mönsterbeskrivningar kryllar av förkortningar. Förkortningarna - när man väl blir bekant med dem - gör det lättare att följa med mönster, och dessutom sparar de mycket plats. Här hittar du en lista över de vanligaste förkortningarna i stickning.

* - * tecknen kallas för mönsterrapport, motiv eller upprepning. Man upprepar alltså det som står mellan asteriskerna enligt beskrivningen, t.ex. 6 gånger.

Mönster och upprepningar är mycket att hålla reda på, så ett gott tips är att alltid ha penna och papper till hands. Det är nästan omöjligt att jålla koll på alla upprepningar, ökningar och minskningar, så bara genom att skriva upp dem slipper du en massa bekymmer och sprättning. Det finns också massvis av appar som du kan ta till hjälp.

Mönster och diagrambilder

Sticningmönster innehåller ofta både text och bilder. Klädmönster har oftast en schemabild, där du ser måtten på plagget och en skiss över de olika delarna.

Diagrammen kan se ut hur som helst, helt beroende på vad du stickar. Ibland utgör diagrammen bara en liten del av arbetet, ibland får du följa diagram från början till slut.

  1. 1

    Här ser du ett diagram och slutresultatet, dvs. sockan.

    Flätmönstret börjar då arbetet mäter 2,5 cm och du har 64 maskor (16 maskor på varje sticka). I beskrivningen sägs: Börja med flätstickning från varv 1 i diagram I och upprepa mönsterrapporten på 16 m fyra gånger. Sticka varv 2-16 i diagrammet och upprepa sedan varv 1-16 tills skaftet mäter 18 cm.

  2. 2

Varifrån vart?

Du läser diagrammen från rutfältets nedersta rad och höger sida (märk numreringen av raderna). Varje ruta motsvarar en maska.

I vårt exempel handlar det om en socka, som stickas i rundvarv (dvs. inga aviga varv). Varje rad i diagrammet ska därför läsas från rätsidan, alltså från höger till vänster. Då du stickar av och an läser du på samma sätt som du stickar - först från höger till vänster, följande varv från vänster till höger. Oftast är räta varv udda varv och aviga jämna, men det finns undantag, så det lönar sig att läsa också förklaringarna intill diagrammet.

Numrering av varven

I de flesta diagram är varven numrerade, och oftast står siffran i den kant där du börjar sticka på varvet. Men det finns också diagram, där bara de räta varven syns. Då kan det i beskrivningen bara stå sticka alla m aviga på avigsidan. Kolla alltså även numreringen av varven!

Mönsterrapport

TIllbaka till exemplet. Sockan har totalt 64 maskor, så motivet på 16 maskor upprepas fyra gånger.

Diagrammet är (händelsevis) också 16 rader högt. Då du stickat 16 rader börjar du om från början.

Teckenförklaringar

Förutom aviga och räta maskor gör vi här flätor genom att först lyfta några maskor på en hjälpsticka antingen framför eller bakom arbetet. Här stickar vi flätor på varje jämna varv. Alla tecken som används i diagrammet finns förklarade under själva diagrammet.

Lär dig flätstickning

Se allt

Stickade flätor: Fläta av 4, 6 och 8 maskor

Vanligtvis stickar man flätor av jämt antal maskor för att få en jämn fläta. Ju bredare fläta desto fler varv stickas mellan flätvridningarna. Exempelvis i 4 maskors flätan görs flätvridningen på vart 4:e varv, i 6 maskors flätan på vart 6:e varv och i 8 maskors flätan på vart 8:e varv. Vid behov kan man göra flätvridningen tätare.

Läs mer

Stickade flätor: Fläta med 2 maskor

Flätstickning eller kabelstickning ger en levande yta och en porös känsla.

Läs mer

Diagram för flerfärgsstickning

Om ditt stickade arbete har flera färger, har också diagrammet motsvarande färger. Oftast stickas flerfärgsmönster med bara räta maskor, men förstås kan olika tecken och symboler förekomma även i flerfägsmönster. I flerfärgsstickning stickar man vanligen med två färger per rad. Den andra färgen löper bakom arbetet till det igen är dags att använda den - enligt diagrammet.

Designers är bara människor

Det är mänskligt att fela, och t.o.m. de mest rutinerade mönsterskribenterna gör misstag. Om du upptäcker ett fel i Novitas mönsterbeskrivningar, ta gärna kontakt med oss på monster@novita.fi. Vi kontrollerar saken och rättar vid behov.

Please select your shipping country to display the correct pricing and available shipping methods.

Finland EUR €
Sweden SEK
EU EUR €